Ús de la biomassa forestal

Es promourà la creació de centres de consums locals, tant públics com privats.
La biomassa produïda als boscos de la Vall es podrà fer servir per a abastar aquests centres de consum. El tancament d’aquest cercle de producció local contribueix a:

  • Dinamització sòcio-econòmica
  • Reducció del risc d’incendi
  • Conservació del bosc
  • Augment de la biodiversitat
  • Mitigació del canvi climàtic (reducció d’emissions de CO2)
  • Reducció de la dependència energètica exterior.


La biomassa és l’energia renovable que més llocs de treball generaper kW produït.

Font: Diputació de Barcelona