Prevenció d’incendis forestals

  • Definir les zones d’actuació prioritàries que evitin un gran incendi forestal (GIF).
  • Millorar la massa forestal realitzant treballs forestals de prevenció d’incendis.
  • Millorar la biodiversitat amb les actuacions forestals.
  • Crear un paisatge de tipus mosaic agro-forestal, amb obertura de clarianes i pastures i promoció de l’agricultura de muntanya.
  • Valoritzar el bosc com a recurs multi-funcional i augmentar-ne la biodiversitat intrínseca.
  • Contribuir a la mitigació del canvi climàtic global.