L’Associació Forestal de la Vall de Lord queda inclosa a la primera convocatòria de microprojectes de cooperació transfronterera SYLVONATUR.

El projecte del Solsonès forma part dels 9 escollits sota la coordinació de l’Euroregió Pirineus Mediterrània. El total de candidatures presentades i admeses en les tres regions del Pirineu va ser de 143. D’aquestes, 25 han estat projectes seleccionats finalment.

La primera convocatòria de microprojectes de cooperació transfronterera per als Pirineus, amb fons públics provinents del programa europeu POCTEFA, ha triat el projecte presentat per l’Associació Forestal Vall de Lord.

SYLVONATUR: Intercanvis sobre la silvicultura multifuncional”

Amb el projecte SYLVONATUR es pretén realitzar intercanvis d’experiències, savoir-faire i coneixements entre tres associacions forestals, a un i altre costat del Pirineu, que vagin més enllà d’una simple gestió forestal productiva.

L’Associació forestal de la Vall de Lord (AFVdL) és l’entitat que lidera el projecte SYLVONATUR, les sòcies són l’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor (APMC) i Sylvestre GDF.

Les tres sòcies de SYLVONATUR són associacions sense ànim de lucre formades per un ampli col·lectiu d’actors relacionats amb el bosc d’una o altra manera. Hi ha propietaris forestals, persones interessades en el bosc i en l’entorn, professionals i científics, etc. Dues de les entitats es troben al territori català, en zones de característiques molt diferents. I la tercera entitat es troba al territori francès, al Parc natural regional dels Pirineus de l’Ariège.

Encara que cada entitat sòcia és de característiques molt diferents i treballa sobre territoris molt diferents també, tenen en comú la inquietud per una manera de fer respectuosa amb el medi ambient, que tingui en compte les peculiaritats de cada bosc i les necessitats de l’indret. SYLVONATUR pretén posar en comú aquestes diferents silvicultures per a poder aplicar els coneixements d’unes i altres als tres territoris de manera adaptada.

Les accions que es duran a terme seran visites per mostrar els reptes a què s’enfronta cada soci i les maneres com s’hi actua. Cap al final del projecte, cada associació mostrarà els coneixements apresos mitjançant unes jornades obertes a tothom i mitjançant la publicació de material divulgatiu.

Alguns dels temes que es tractaran són: la capacitat dels boscos de fixar carboni atmosfèric, la regulació hidrològica, la importància de definir les zones estratègiques per a la prevenció dels incendis, el silvopastoralisme, la biodiversitat, els avantatges de la silvicultura naturalística, el potencial dels boscos mixtos, la diversificació de productes fusters, etc…

Al final del projecte, que té una durada de 18 mesos, els tres socis participaran al seminari final de capitalització amb tota la resta de projectes transpirinencs. Aquesta trobada té l’objectiu de preparar possibles col·laboracions en el marc de la propera programació INTERREG POCTEFA. Juliol 2022.