Transparència

Dades de l’associació per tal de poder proporcionar tota la informació necessària al conjunt de la societat amb la màxima transparència, amb l’objectiu de garantir l’accés lliure per a tothom, garantir l’accés de forma telemàtica i online, proporcionar la informació de manera objectiva i constant.

La documentació que es pot consultar és:

Memòra – Abril de 2021

Identificació d’àrees estratègiques per a la prevenció d’incendis forestals a la Vall de Lord

Projecte pilot l’Associació Forestal de la Vall de Lord