Competitivitat de la gestió forestal

La creació d’una associació forestal permetrà desenvolupar una gestió forestal conjunta, de manera que:

  • S’abaratiran els costos de producció i logística.
  • Es disposarà d’un suport tècnic forestal i d’un pla tècnic de gestió i millora forestal conjunt.
  • Es crearà d’un parc de maquinària forestal comunal que ha d’afavorir la competitivitat del sector forestal local.
  • La promoció d’una gestió forestal amb objectiu de millora de les masses boscoses porten a valorar el bosc com un recurs sostenible a llarg termini.
  • La reducció del risc d’incendi farà que la zona sigui més competitiva al llarg del temps.
  • Es garantirà la venda dels productes en les millors condicions.
  • S’agilitzaran els tràmits i permisos.
  • Es cercaran i tramitaran les subvencions per a les actuacions.
Fusta de pi roig tallada en una gestió forestal