Bioproductes i agroramaderia

A part de l’impuls que el projecte donarà al sector forestal, amb les conseqüents implicacions en la resta de sectors econòmics de la Vall, el projecte també pretén impulsar iniciatives relacionades amb els sector primari.


LA RAMADERIA: Inserció d’un o més ramats al bosc (vaques, ovelles, cabres,…)


L’AGRICULTURA: Creació de clarianes, espais oberts i rompudes forestals amb possibilitat d’usos agrícoles i pascícoles (producció de pomes, patates, farratges, pastures,…)