Formació Forestal especialitzada

Es formaran treballadors forestals professionals, entre d’altres coses, a través de l’obtenció dels certificats europeus (EuropeanChainsawCertificate–ECC) :


➔ ECC1 de manteniment de la serra mecànica i tècniques de trossejat.
➔ ECC2 tècniques bàsiques de tala d’arbres petits.
➔ ECC3 tècniques avançades de tala d’arbres mitjans i grans.


Un cop formats, els treballadors formaran part de les colles de treball locals.
En un futur, es voldria incorporar al projecte, currículums formatius de centres de formació forestal d’altres països. Els intercanvis entre formadors i alumnes han de ser la base d’aquest objectiu.