Inserció social i laboral

S’oferirà formació professional a persones amb risc d’exclusió per arribar a constituir 4 colles estables de 4 persones treballadores forestals amb feina permanent al llarg de l’any.
Cal comptar amb 2 formadors.
Càrrecs de gerència, secretaria, formació forestal teòrica i formació ambiental.
Es promourà la silvo-pastura amb objectiu de prevenció d’incendis forestals, amb l’establiment d’un ramat o més, amb el seu pastor/a.
Creació de llocs de treball indirectes: les activitats derivades del projecte generaran una sèrie de llocs de treball indirectes locals, estimat en 15.