Sylvonatur – Seminari de capitalització

L’Associació forestal de la Vall de Lord va assistir al seminari de capitalització dels microporjectes Sylvonatur.

El dia 10 de maig va tenir lloc el seminari de capitalització dels microprojectes dels Pirineus al Palau de Congressos de  Jaca, on hi té la seu el CTP (Centre de Treball dels Pirineus).

Després de les paraules de benvinguda de l’alcalde de Jaca i del director del CTP, va arribar el torn de l’exposició dels 25 projectes que van ser seleccionats al seu dia d’entre els 143 que es van presentar.

SYLVONATUR va ser un dels projectes de temàtica mediambiental que es van exposar, però també n’hi va haver de caràcter social, artístic, cultural, educatiu i esportiu.

Una vegada ens vam conèixer tots els participants, vam poder parlar i contactar amb persones que lideren altres projectes amb els quals s’hi poden general aliances i sinèrgies per al futur.

Després de dinar, es van organitzar unes xerrades informatives de convocatòries d’ajuts per a l’impuls d’activitats de cooperació transfronterera. I com a punt final, es va explicar el nou enfoc de la convocatòria Interreg POCTEFA prevista per l’any 2024 des de la qual es donarà espai a projectes de mida mitjana, de fins a 200.000 € de pressupost. És en aquest format de projectes no tan grans on caldrà que valorem des de l’Associaicó Forestal de la Vall de Lord si volem i podem aprofitar l’oportunitat d’un ajut com aquest.

La jornada va ser molt profitosa i va ser tot un goig participar de l’energia de la cooperació transfronterera dels Pirineus i la diversitat d’accions que s’hi duen a terme, des de tots els àmbits de la vida. Gràcies CTP!

Proyecto_Projet SYLVONATUR