Educació ambiental

Es crearà un centre d’educació ambiental des d’on:


● es duran a terme campanyes de sensibilització ambiental específiques,
● es col·laborarà amb les escoles del Solsonès i Berguedà en el desenvolupament d’activitats formatives ambientals,
● es donarà espai a exposicions de caire ambiental,
● tindran lloc cursos i jornades de caire ambiental,
● creació d’itineraris educatius interactius en espais naturals de la Vall de Lord.