Exportació del model

Una vegada el projecte estigui en funcionament, és un objectiu prioritari fer-lo reproduïble en altres territoris de característiques i problemàtiques similars, nacionals o internacionals.

Els efectes sinèrgics també es produiran mitjançant la participació en la producció i consum de la biomassa energètica, i mitjançant la implementació de la ramaderia i l’educació ambiental cap als municipis veïns.


Així mateix, aquesta participació suposa una millora significativa per la continuïtat de la feina de les colles forestals.


L’intercanvi de coneixement i experiència amb els socis internacionals obre noves perspectives en la solució als problemes de desenvolupament rural i gestió forestal regenerativa.